Ubytování a prezence

Ubytování a prezence HOSTÉ

Ubytování a prezence HOSTÉ

Ubytování a prezence
Prezence hostů bude probíhat v průběhu konání mistrovství ve dnech 30. srpna a 31. srpna 2019 ve vestibulu Městského stadionu v Ústí nad Labem (viz interaktivní mapa). Host bude na stanovišti prezence zaevidován a budou mu poskytnuty informace o ubytování, programu a průběhu mistrovství. (Pokračování textu…)
Ubytování a prezence SH ČMS

Ubytování a prezence SH ČMS

Ubytování a prezence
Informace k ubytování vám podají a individuální požadavky na příjezd je možné domluvit: Mgr. Martina Crháková mobil: 721 722 075 e-mail: doubravova.mar@volny.cz Ing. Marie Marysková - ubytování závodníků mobil: 725 985 014 e-mail: mariemk@seznam.cz ZÁVODNÍCI Ubytování pro jednotlivá družstva SDH (muži, ženy) je rezervováno od pátku 30. srpna do neděle 1. září 2019 na vysokoškolských kolejích. Ubytování pro jednotlivce na běh 100 m s překážkami je rezervováno od pátku 30. srpna do soboty 31. srpna 2019 na vysokoškolských kolejích: Vysokoškolské koleje UJEP (viz interaktivní mapa) Kolej K 3 Jateční 1002/20 400 01 Ústí nad Labem Ubytování je hrazeno pořadatelem. Kvůli urychlení prezence a ubytování vyplňte ubytovací karty/knihy a zašlete nejpozději do neděle 25. srpna
Ubytování a prezence HZS ČR

Ubytování a prezence HZS ČR

Ubytování a prezence
Ubytování se snídaní pro jednotlivá družstva je rezervováno od čtvrtka 29. srpna do neděle 1. září 2019 na vysokoškolských kolejích (viz interaktivní mapa). Vysokoškolské koleje UJEP Kolej K 1,2 Klíšská 979/129 400 01 Ústí nad Labem Ubytování se snídaní za své závodníky si hradí jednotlivé HZS krajů. Individuální požadavky na příjezd je možné domluvit na kontaktu: por. Bc. Martina Griesselová tel: 950 431 233 e-mail: martina.griesselova@ulk.izscr.cz mob: 724 291 647 případně kpt. Mgr. Blanka Hrubešová tel: 950 431 213 e-mail: blanka.hrubesova@ulk.izscr.cz mob: 607 518 497 Objednání ubytování s příjezdem o den dříve je možné, ale upozorňujeme, že prezence účastníků mistrovství bude probíhat dle rozpisu. Tréninky na sportovištích jsou možné pouze v časech dle of