Úvodní slovo

Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR

Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR

Úvodní slovo
Zdravím všechny sportovce i sportovní příznivce u příležitosti 48. Mistrovství České republiky v požárním sportu. Společné Mistrovství republiky v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů je bezesporu největším sportovním svátkem daného roku, stejně jako velkou kulturní událostí pro pořádající kraj, kterým je letos kraj Ústecký. Mistrovství ČR je rovněž příležitostí, při které máme možnost potkat se s kolegy z ostatních krajů i s lidmi, se kterými nás spojuje nejen profese, ale především zapálení pro hasičský sport. Já osobně si každoročně tyto tři dny sportovního zápolení velmi užívám. Atmosféra, která panuje na stadionu, mě vždycky dobije energií na dlouhé týdny. Když vidím, s jakým zápalem a maximálním úsilím závodníci hájí barvy svého kraje, mám z toho velkou radost.
Roman Vyskočil, krajský ředitel HZS Ústeckého kraje

Roman Vyskočil, krajský ředitel HZS Ústeckého kraje

Úvodní slovo
Vážení přátelé, příznivci požárního sportu, mám velikou radost, že Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje hostí tento rok tak významnou událost, jakou je 48. mistrovství České republiky v požárním sportu družstev Hasičského záchranného sboru ČR a 66. mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu. Jsem přesvědčen, že letošní klání je pro náš kraj i Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje tou nejvýznamnější sportovní i kulturní událostí, na kterou bych vás tímto rád pozval. Očekávat můžete nejlepší sportovní výkony sezóny, divácky atraktivní momenty a krásné zážitky při sledování sportu, do kterého vkládáme nejen své úsilí a čas, ale především srdce a chuť pomáhat lidem. Mistrovství jsou v neposlední řadě také ukázkou spolupráce profesionálních a dobrovolných hasič
Jan Slámečka, starosta SH ČMS

Jan Slámečka, starosta SH ČMS

Úvodní slovo
Vážení příznivci požárního sportu, jsem velmi rád, že i v letošním roce pokračuje tradice společně pořádaných mistrovství družstev Hasičského záchranného sboru České republiky a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Věřím, že budeme svědky skvělých sportovních výkonů ve všech disciplínách požárního sportu. Soutěžícím přeji, aby se jim podařilo zúročit hodiny a hodiny tréninků a tvrdé práce a dokázali právě na vrcholu sportovní sezóny v Ústí nad Labem předvést to nejlepší ze svého sportovního umění. Jsem si jist, že přítomní diváci svým povzbuzováním v duchu fair-play  připraví mistrovství báječnou atmosféru.
Jiří Henc, starosta KSH Ústeckého kraje

Jiří Henc, starosta KSH Ústeckého kraje

Úvodní slovo
Vážené dámy a pánové, milí přátelé hasičského sportu, letošní Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu je jistě nejvýznamnější sportovní událostí našeho kraje v roce 2019. Věřím, že se nám společně s kolegy z Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a s partnery podaří připravit ty nejlepší podmínky pro to, abychom o posledním prázdninovém víkendu byli svědky skvělých sportovních výkonů a že se budete v Ústí nad Labem cítit dobře.
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

Úvodní slovo
Vážení přátelé, Nemusím tady jistě nikomu připomínat, jak moc si vážím práce hasičů, a to jak profesionálů, tak těch dobrovolných. V našem kraji máme bohužel velké zkušenosti s mimořádnými událostmi, jako jsou požáry, povodně a havárie. Všude tam je zásah perfektně připravených záchranářů to, co nejvíce pomáhá, zachraňuje životy a minimalizuje škody. Ale i ve dnech klidných je aktivita hasičů nezastupitelná. Vždyť na mnoha obcích jsou to právě spolky dobrovolníků, které vytváří komunitní život, připravují nejrůznější kulturní a společenské akce, starají se o děti a mládež. Za to vše jim patří velký dík. A pak je tu ještě kategorie požárního sportu, kdy mohou hasiči ukázat, jak jsou připravení a jaké náročné překážky dokáží hravě překonávat. Je to mimořádně atraktivní podívaná pro div
Petr Nedvědický, primátor Ústí nad Labem

Petr Nedvědický, primátor Ústí nad Labem

Úvodní slovo, Úvodní slovo 2
Milí hasiči, vážení sportovní přátelé, dovolte, abych Vás přivítal v Ústí nad Labem a popřál hodně úspěchů na Mistrovství České republiky profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu. Pro naše město je ctí, že jsme se stali hostitelem této významné sportovní akce a věřím, že u nás najdete dobré zázemí pro odpočinek po sportovním zápolení. Práce hasičů, dobrovolných i profesionálních si v našem městě velmi vážíme a oceňujeme jejich přínos při zajištění bezpečnosti a likvidaci následků požárů, dopravních nehod, povodní a dalších nepříznivých událostí. Požární sport nabízí příležitost ke kvalitní přípravě a pro nás diváky je atraktivní podívanou. Rádi Vás přijdeme povzbudit a budeme držet palce. Petr Nedvědický, primátor Ústí nad Labem