Co je to požární sport

Požární sport spojuje atletiku s určitými prvky a úkony z práce hasičů. Pro jeho zvládnutí je nutné spojit rychlost a obratnost, nebát se překážek, ani ohně, ani výšek. Požární sport se skládá ze čtyř disciplín, dvě jsou týmové a dvě individuální.

Běh na 100 metrů s překážkami je individuální disciplína, ve které závodník překonává 2 m vysokou bariéru, pak sbírá dvě hadice, se kterými běží přes kladinu (dlouhá 8 m, široká 18 cm a vysoká 1,2 m). Dalším úkolem je spojení hadic, napojení jedné z nich na rozdělovač a nakonec po napojení proudnice proběhnutí cílem.

Druhou individuální disciplínou požárního sportu je výstup do 4.podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku, vážícího 8,5 kg.

Členové štafety 4×100 metrů s překážkami musí překonávat na trati různé překážky a uhasit skutečný oheň. Úkolem je v co nejkratším čase donést do cíle hasičskou proudnici, která slouží jako štafetový kolík.

Poslední disciplínu, požární útok, plní 7 členů týmu. Jejich úkolem je v co nejkratším čase propojit zdroj vody (nádrž), motorovou stříkačku, hadice, rozdělovač a proudnice, doběhnout ke dvěma terčům vzdáleným 90 metrů a pak se do nich trefit proudem vody.

Mistrovství se řídí podle pravidel požárního sportu, která v roce 2007 vydalo generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Vítězem soutěže se stane družstvo a soutěžící s nejnižším počtem bodů.

Zdroj: GŘ HZS ČR