Doprava a parkování

Soutěžící se během pořádaného mistrovství dopravují sami.

Doprava mezi kolejemi UJEP, Hotelem Clarion, Bohemia, Větruše, Comfort a sportovištěm v areálu Městského fotbalového stadionu Ústí nad Labem bude ze strany HZS ÚK zajištěna pouze pro hosty MČR.
Pro lepší orientaci jsou k dispozici plánky pro ubytovací zařízení s doporučenými trasami na městský stadion: koleje UJEP, Hotel Větruše, Comfort Hotel, Interhotel Bohemia, Clarion Congress Hotel.

Parkování pro vozidla soutěžních družstev, rozhodčích a hostů je zajištěno na vyhrazených místech u sportovišť a v místě ubytování.

Veřejnost může využít MHD Ústí nad Labem a pro parkování lze využít veškerá volná parkovací místa v okolí sportovišť do naplnění kapacit (mimo vyhrazených míst).

Veřejná doprava

Pro dopravu na sportoviště, hotel a koleje lze využít MHD Ústí nad Labem www.dpmul.cz nebo www.idos.cz.

Trasy pro přesun z místa ubytování na Městský fotbalový stadion

Pro bližší informace o doporučených trasách, ubytování, vyhrazených parkovacích ploch či stravovacích zařízení použijte prosím interaktivní mapu.