Mistrovství v roce 2019 v Ústí nad Labem

Mistrovství České republiky v požárním sportu družstev Hasičského záchranného sboru České republiky a 66. Mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu se odehraje v Ústí nad Labem ve dnech 30.8. až 1.9. 2019. Místem konání bude Městský fotbalový stadion. S touto událostí bude souviset řada doprovodných akcí.

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje bude mít v roce 2019 tu čest pokračovat ve sportovní tradici, kterou je Mistrovství České republiky v požárním sportu. Tohoto třídenního sportovního klání, které je vrcholem soutěžní sezóny požárního sportu a zároveň jeho svátkem, se každoročně účastní reprezentační družstva profesionálních i dobrovolných hasičů ze všech krajů republiky. Očekává se účast 1.000 závodníků.

Mistrovství České republiky v požárním sportu je velmi divácky atraktivní. Jednotlivé týmy jsou přímo v místě soutěže podporovány stovkami fanoušků. Akce se každoročně účastní zástupci z vedení Ministerstva vnitra České republiky, vedení Hasičského záchranného sboru České republiky, představitelé politické reprezentace kraje, vrcholní představitelé samosprávy, zástupci vedení hasičských záchranných sborů krajů a představitelé spolků dobrovolných hasičů. Díky doprovodnému programu se očekává také značná návštěvnost rodin s dětmi.