Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

Vážení přátelé,

Nemusím tady jistě nikomu připomínat, jak moc si vážím práce hasičů, a to jak profesionálů, tak těch dobrovolných. V našem kraji máme bohužel velké zkušenosti s mimořádnými událostmi, jako jsou požáry, povodně a havárie. Všude tam je zásah perfektně připravených záchranářů to, co nejvíce pomáhá, zachraňuje životy a minimalizuje škody. Ale i ve dnech klidných je aktivita hasičů nezastupitelná. Vždyť na mnoha obcích jsou to právě spolky dobrovolníků, které vytváří komunitní život, připravují nejrůznější kulturní a společenské akce, starají se o děti a mládež. Za to vše jim patří velký dík.

A pak je tu ještě kategorie požárního sportu, kdy mohou hasiči ukázat, jak jsou připravení a jaké náročné překážky dokáží hravě překonávat. Je to mimořádně atraktivní podívaná pro diváky a také mimořádně náročná disciplína pro sportovce, obzvlášť když si uvědomíme, že mnozí z řad dobrovolných hasičů se připravují pouze ve svém volném čase.

Jsem velmi rád, že letošní Mistrovství České republiky v požárním sportu se koná v Ústeckém kraji a za naší podpory. Věřím, že všichni účastníci ocení kvalitní organizační zajištění a diváci si užijí jedinečný sportovní zážitek.

Přeji všem hodně zdaru.