Pravidla požárního sportu

Pokyn GŘ HZS č.10/2018, kterým se vydávají pravidla požárního sportu 
Pravidla požárního sportu
Technická příloha pravidel požárního sportu

Mistrovství bude provedeno podle Pravidel požárního sportu (Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 10/2018, kterým se vydávají pravidla požárního sportu, dále jen „Pravidla“) a s tímto doplněním:

 1. Při podání písemného odvolání bude složena kauce v  hotovosti ve výši 1000,-Kč.
 2. Disciplíny budou provedeny na dráze s tartanovým povrchem:
  • běh na 100 m s překážkami HZS ČR muži a SDH muži (4 dráhy),
  • běh na 100 m s překážkami SDH ženy (3 dráhy),
  • štafeta 4 x 100 m s překážkami (2 dráhy),
  • požární útok (3 dráhy), start na tartanu, následně přechod na trávu.
 3. Disciplína výstup do 1. podlaží cvičné věže (kategorie SDH ženy) bude provedena na stejné dráze jako disciplína výstup do 4. podlaží cvičné věže (4 dráhy), a to v krytých  v prostorách ARÉNY. Plocha pro zápich žebříku u obou těchto disciplín   nebude současně plnit funkci zajišťovací podušky.
 4. Závodníci (společně z kategorie HZS ČR muži i SDH muži) v disciplíně výstup do 4. podlaží cvičné věže, kteří dosáhnou osmi nejlepších hodnocených časů se utkají ve dvou semifinálových rozbězích (křížovým pravidlem dosažených časů, I. semifinále 5., 1., 4. a 8. dosažený čas, II. semifinále 6., 2., 3. a 7. dosažený čas) a do finále o absolutního mistra ČR ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže postoupí čtyři závodníci s nejlepšími časy ze semifinálových rozběhů (nasazení závodníků do drah ve finále 3., 1., 2. a 4.).
 5. Závodníci (společně z kategorie HZS ČR muži i SDH muži) v disciplíně běh na 100 m s překážkami, kteří dosáhnou osmi nejlepších hodnocených časů se utkají ve dvou semifinálových rozbězích (křížovým pravidlem dosažených časů, I. semifinále 5., 1., 4. a 8. dosažený čas, II. semifinále 6., 2., 3. a 7. dosažený čas) a do finále o absolutního mistra ČR v běhu na 100 m s překážkami postoupí čtyři závodníci s nejlepšími časy ze semifinálových rozběhů (nasazení závodníků do drah ve finále 3., 1., 2. a 4.).
 6. Závodnice (kategorie SDH ženy) v disciplíně běh na 100 m s překážkami, které dosáhnou šesti nejlepších hodnocených časů, se utkají ve dvou semifinálových rozbězích (I. semifinále 4., 1. a 6. dosažený čas; II. semifinále 3., 2. a 5. dosažený čas) a do finále o mistra ČR v běhu na 100 m s překážkami postoupí tři závodnice s nejlepšími časy ze semifinálových rozběhů (nasazení závodnic do drah ve finále
  , 1. a 3.).
 7. Závodnice (kategorie SDH ženy) v disciplíně výstup do 1. podlaží cvičné věže, které dosáhnou čtyř nejlepších časů, se utkají ve finálovém běhu o mistra ČR (nasazení závodnic do drah ve finále 3., 1., 2. a 4.).
 8. Při disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami použije každé soutěžní družstvo vlastní hasicí přístroj.
 9. V disciplíně požární útok bude mít každé soutěžní družstvo vlastní proudnice.
 10. Družstvo HZS podniku může být pod garancí přihlašovatele doplněno o max.
  4 závodníky jiného HZS podniku.
 11. Hodnocení výkonů bude provedeno podle pravidla 27 Pravidel:
  • v soutěži jednotlivců v disciplínách výstup do 4. podlaží cvičné věže, běh na 100 m s překážkami a ve dvojboji,
  • v soutěži štafet v disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami,
  • v soutěži družstev v disciplíně požární útok,
  • v celkovém pořadí družstev.
 12. Postup při případné dopingové kontrole, seznam zakázaných skupin látek, příklady povolených a zakázaných léků a další informace o dopingu jsou uvedeny na internetové adrese antidoping.cz. Závodníka k dopingové kontrole určuje hlavní rozhodčí soutěže.
 13. Soutěžící nastoupí na zahájení a ukončení mistrovství ve sportovním oblečení, jednotném pro celé soutěžní družstvo bez čepic. Každé soutěžní družstvo HZS kraje bude mít při slavnostním nástupu prapor svého HZS kraje, který ponese vedoucí soutěžního družstva v pracovním stejnokroji I (sako, modrá košile, čepice se štítkem).
 14. Každý závodník bude po celou dobu soutěže označen identifikačním náramkem, který mu bude při prezenci nalepen na ruku. Náramek je nepřenosný, číslovaný, voděodolný a opatřen specifickým samolepícím uzávěrem s bezpečnostním výsekem. V případě ztráty či porušení náramku nebude závodníkovi umožněn start.
 15. Členové sboru rozhodčích nastoupí na zahájení a ukončení mistrovství v pracovním stejnokroji I (sako, modrá košile, čepice se štítkem) a k plnění úkolů v souladu s Pravidly v jednotné ústroji pro rozhodčí i odchylně od pracovního stejnokroje I a jeho doplňků, které může stanovit velitel soutěže. Každý rozhodčí musí mít oblečení pro případ nepříznivého počasí.
 16. Instrukčně metodické zaměstnání a poradu rozhodčích (dále jen „IMZ“) dne
  srpna 2018 od 14:00 do 16:00 hodin bude řídit hlavní rozhodčí mistrovství
  mjr. Ing. Libor Dušek, dále se IMZ zúčastní nprap. Květoslav Filip, Bc. Pavel Marschal, velitel soutěže a jeho zástupci. IMZ se bude konat v prostorách HOME CREDIT ARÉNY. Program bude upřesněn při zahájení IMZ.Porada vedoucích družstev kategorie HZS ČR s velením soutěže, hlavním rozhodčím a rozhodčími disciplín se uskuteční 23. srpna 2018 od 16:00 do 17:00 hodin v prostorách HOME CREDIT ARÉNY.
 17. Rozhodčí budou označeni rukávovými návleky na levém rameni dle funkce, a to:
  • hlavní rozhodčí: červený návlek s dvěma bílými pruhy,
  • zástupce hlavního rozhodčího: červený návlek s jedním bílým pruhem,
  • rozhodčí disciplíny: červený návlek bez pruhů,
  • rozhodčí: zelený návlek.
 18. Pro zajištění jednotné ústroje, mimo technickou četu, budou organizační pracovníci, hlavní rozhodčí, zástupce hlavního rozhodčího a hosté-příslušníci HZS ČR používat slavnostní stejnokroj (tmavomodré sako, tmavomodré kalhoty, bílá košile, tmavomodrá vázanka, tmavomodrá čepice se štítkem). Při plnění úkolů v průběhu mistrovství budou určení organizační pracovníci, rozhodčí a členové technické čety vystrojeni polokošilí v barvě dle označení skupiny.
 19. Pro závodníky z řad SH ČMS platí, že v disciplíně štafeta 4×100 m s překážkami bude:
  • na 1. úseku v kategorii ženy použita „překážka domeček“,
  • na 4. úseku v kategorii muži a ženy přenášen přenosný hasicí přístroj.