Přihlášky

Pro družstva Hasičského záchranného sboru České republiky je jiný formulář přihlášky než pro sbory dobrovolných hasičů.
Přihláška musí být vyplněna se všemi údaji, včetně nasazení závodníků na disciplíny.

Podání přihlášek HZS ČR

Termín pro podávání přihlášek je nejpozději do 9. srpna 2019.

Vyplněnou přihlášku zašlou soutěžní družstva emailem na adresu mrps2019@hzsulk.cz, a to včetně přílohy „Stručná charakteristika soutěžního družstva“. Družstva HZS ČR musí ke svým přihláškám připojit za každého člena družstva vyplněný formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů“. Souhlasy se zpracováním osobních údajů budou přiloženy až k písemnému vyhotovení přihlášky.
Potvrzenou písemnou přihlášku, tiskopis „Stručná charakteristika soutěžního družstva“ a tiskopisy „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ je také nutné zaslat kpt. Ing. Lukášovi Novákovi na adresu MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 2295/26, 148 00 Praha, Chodov.

Ve startovní listině disciplín běh na 100 m s překážkami a výstup do 4. podlaží cvičné věže bude zachováno pořadí soutěžících uvedené v přihlášce.
Případné změny mohou být uplatněny nejpozději do 17:00 hodin 29. srpna 2019 na poradě vedoucích družstev kategorie HZS ČR s velením soutěže, hlavním rozhodčím a rozhodčími disciplín v prostorách Městského fotbalového a atletického stadionu Ústí nad Labem, Masarykova 780/228, Ústí nad Labem, Klíše.

Soubory ke stažení:

 

Podání přihlášek SDH

Termín pro podávání přihlášek je nejpozději do 5. srpna 2019.

Vyplněnou přihlášku (družstvo, jednotlivci) je nutné zaslat ihned po kvalifikaci na republikovou soutěž emailem na adresu kolka@dh.cz a to včetně přílohy „Stručná charakteristika soutěžního družstva“.

Originál přihlášky v písemné podobě opatřený razítkem SDH včetně povinných příloh předloží účastníci při prezenci v místě konání mistrovství.

Ve startovní listině disciplín běh na 100 m s překážkami bude zachováno pořadí soutěžících uvedené v přihlášce. Případné změny mohou být uplatněny nejpozději u prezence.

PŘIHLÁŠKA MUSÍ BÝT VYPLNĚNA SE VŠEMI ÚDAJI, VČETNĚ NASAZENÍ ZÁVODNÍKŮ NA DISCIPLÍNY!

Soubory ke stažení: