Ubytování a prezence HZS ČR

Ubytování se snídaní pro jednotlivá družstva je rezervováno od čtvrtka 29. srpna do neděle 1. září 2019 na vysokoškolských kolejích (viz interaktivní mapa).

Vysokoškolské koleje UJEP
Kolej K 1,2
Klíšská 979/129
400 01 Ústí nad Labem

Ubytování se snídaní za své závodníky si hradí jednotlivé HZS krajů. Individuální požadavky na příjezd je možné domluvit na kontaktu:

por. Bc. Martina Griesselová
tel: 950 431 233
e-mail: martina.griesselova@ulk.izscr.cz
mob: 724 291 647

případně

kpt. Mgr. Blanka Hrubešová
tel: 950 431 213
e-mail: blanka.hrubesova@ulk.izscr.cz
mob: 607 518 497

Objednání ubytování s příjezdem o den dříve je možné, ale upozorňujeme, že prezence účastníků mistrovství bude probíhat dle rozpisu.

Tréninky na sportovištích jsou možné pouze v časech dle oficiálního rozpisu.

Objednávky samostatně na ubytování a samostatně na stravu, včetně vyplněné ubytovací karty/knihy, zasílejte na jeden z výše uvedených kontaktů. Objednávky HZS krajů budou potvrzeny u poskytovatele ubytování hromadně. Kontaktní adresa poskytovatele ubytování uvedená v objednávce HZS kraje je:

Pro ubytování:

Univerzita J. E. Purkyně
Správa kolejí a menz
Ivana Tataiová
Klíšská 979/129
400 01 Ústí nad Labem

Pro stravu:

Univerzita J. E. Purkyně
Správa kolejí a menz
Erika Kusovská
Klíšská 979/129
400 01 Ústí nad Labem

ROZHODČÍ

Prezence rozhodčích bude probíhat v místě ubytování ve čtvrtek 29. 8. 2019 od 10:00 do 13:00 hod. v Interhotelu Bohemia.

Interhotel Bohemia (viz interaktivní mapa)
Mírové náměstí 2442/6
400 01 Ústí nad Labem

Rozhodčí bude na recepci hotelu zaevidován, obdrží ubytovací kartu s číslem pokoje a budou mu poskytnuty informace o programu a průběhu mistrovství a ochranné nápoje.

Pro potřeby ubytování je nutno předložit občanský průkaz. U příslušníků HZS ČR je pro potřeby evidence do soutěže nutno předložit i služební průkaz.

SPORTOVCI HZS

Prezence sportovců bude probíhat ve čtvrtek 29. 8. 2019 od 10:00 do 16:00 hod. na vysokoškolských kolejích.

Vysokoškolské koleje UJEP (viz interaktivní mapa)
Kolej K 1,2
Klíšská 979/129
400 01 Ústí nad Labem

Sportovec bude na stanovišti prezence registrován do soutěže, obdrží ubytovací kartu s číslem pokoje a budou mu poskytnuty informace o programu a průběhu mistrovství a ochranné nápoje.

Pro potřeby ubytování je nutno předložit občanský průkaz, pro potřeby registrace do soutěže služební průkaz příslušníka.