Ubytování a prezence SH ČMS

Informace k ubytování vám podají a individuální požadavky na příjezd je možné domluvit:

Mgr. Martina Crháková
mobil: 721 722 075
e-mail: doubravova.mar@volny.cz

Ing. Marie Marysková – ubytování závodníků
mobil: 725 985 014
e-mail: mariemk@seznam.cz

ZÁVODNÍCI

Ubytování pro jednotlivá družstva SDH (muži, ženy) je rezervováno od pátku 30. srpna do neděle 1. září 2019 na vysokoškolských kolejích.
Ubytování pro jednotlivce na běh 100 m s překážkami je rezervováno od pátku 30. srpna do soboty 31. srpna 2019 na vysokoškolských kolejích:

Vysokoškolské koleje UJEP (viz interaktivní mapa)
Kolej K 3
Jateční 1002/20
400 01 Ústí nad Labem

Ubytování je hrazeno pořadatelem.

Kvůli urychlení prezence a ubytování vyplňte ubytovací karty/knihy a zašlete nejpozději do neděle 25. srpna 2019 na adresu: mariemk@seznam.cz

Objednání ubytování s příjezdem o den dříve je možné, ale upozorňujeme, že prezence účastníků mistrovství bude probíhat dle rozpisu.

Tréninky na sportovištích jsou možné pouze v časech dle oficiálního rozpisu.

ROZHODČÍ

Prezence rozhodčích bude probíhat v místě ubytování ve čtvrtek 29. 8. 2019 od 10:00 do 13:00 hod. v Interhotelu Bohemia.

Interhotel Bohemia (viz interaktivní mapa)
Mírové náměstí 2442/6
400 01 Ústí nad Labem

PREZENCE

Prezence družstev kategorie SDH (muži, ženy) a jednotlivců na běh 100 m s překážkami bude probíhat v pátek 30. 8. 2019 od 7:00 do 12:00 hod. na vysokoškolských kolejích.

Vysokoškolské koleje UJEP (viz interaktivní mapa)
Kolej K 3
Jateční 1002/20
400 01 Ústí nad Labem

Prezence jednotlivci muži, ženy, dorostenci a dorostenky výstup do 2., 3., a 4. podlaží cvičné věže bude probíhat v pátek 30. 8. 2019 od 10:00 do 11:00 ve stanu u technického vstupu na STADION.

Městský fotbalový a atletický stadion Ústí nad Labem (viz interaktivní mapa)
Masarykova 780/228
400 01 Ústí nad Labem – Klíše

Účastníci mistrovství při prezenci obdrží aktuální informace o mistrovství a příslušné organizační pokyny. Dokladem k ověření totožnosti je občanský průkaz nebo cestovní pas a členský průkaz SH ČMS s fotografií. K prezenci je nutné mít sebou RAZÍTKO SDH (družstva i jednotlivci). Při prezenci vedoucí družstev a jednotlivci odevzdají originál přihlášky!